De voorgenomen prestaties verlopen volgens planning. De voorbereiding van de plannen en projecten heeft vooral in het eerste half jaar plaatsgevonden; de realisatie en uitvoering van de projecten vindt vooral in de tweede helft van 2017 en soms in 2018 plaats. Het is de verwachting dat het budget voor 2017 nagenoeg geheel wordt ingezet.

Overzicht Investeringsfonds Impuls Ede

bedragen x € 1.000

Speerpunt

Toegekend 1e tranche 2017

Toegekend 2e helft 2017

Totaal begroot 2017

Verwachting totaal 2017

Overschot/
tekort

Aanvraag 1e tranche 2018

Food (programma 4) *

370

638

1.008

883

125

822

KennisAs Ede Wageningen (programma 4)

335

0

335

335

0

335

IABW (programma 4)

200

75

275

250

25

50

Levendig centrum (programma 4)

260

405

665

665

0

210

Duurzaamheid (programma 5)

480

367

847

847

0

756

Buitengebied (programma 5)

378

603

981

981

0

891

Vervolg mEdemaken (programma 8)

40

0

40

0

40

0

Citymarketing (programma 8)

20

250

270

150

120

356

Evenementen (programma 8)

60

186

246

146

100

443

World Food Center (programma 5) **

200

Totaal

2.143

2.524

4.667

4.257

410

4.063

Een tweetal mutaties 2018 is nog niet verwerkt in het totaaloverzicht Reserves.
* In de raming Food 2018 is een budget van € 102.000 opgenomen voor Public affairs.
** Voor World Food Center vragen we een budget van € 200.000.