Wat willen we bereiken?

Citymarketing is belangrijk om Ede ‘op de kaart te zetten’. Citymarketing is een krachtig instrument dat gekoppeld is en zal moeten blijven aan de Edese speerpunten. Het is daarbij zaak om gerichte acties te doen naar verschillende doelgroepen, passend en in afstemming met de andere speerpunten. Het gaat hierbij nadrukkelijk om de brede aanpak in doelgroepen: Bewoners, Bedrijven, Bezoekers en Bollebozen (studenten). In 2017 en 2018 richten we een passende citymarketingorganisatie in waarbij we kunnen rekenen op draagvlak, commitment en co-financiering van externe partners. Daarnaast zet Citymarketing – naast het reguliere programma dat voortborduurt op de afgelopen jaren – extra in op de doorontwikkeling van De Smaak van Van Gogh en de realisatie van een brede Citymarketing webportal.

We willen een hoogwaardig voorzieningenniveau voor onze inwoners en voor toeristische bezoekers. Daar horen een levendig centrum, goed functionerende wijkwinkelcentra en aantrekkelijke dorpskernen bij. Daarnaast zetten we erop in om Food ook zichtbaar en beleefbaar te maken voor onze bezoekers en bewoners. Dat doen we onder andere door het inzetten van het label 'De Smaak van Van Gogh' in samenwerking met het Kröller-Müller Museum. Vanuit dit label stimuleren we culinair toerisme. We willen een aantrekkelijk vestigingsklimaat bieden voor Food en Veluwe gerelateerde ondernemers en initiatieven. We stimuleren en omarmen foodgerelateerde events (zowel business 2 business en business 2 consumer).

  • Ede wil herkend worden als regio voor Food en Veluwe.
  • Ede wil herkend worden als innovatieve topregio voor foodgerelateerde bedrijven en als duurzame gemeente waarin een veelheid aan culturele, culinaire en natuurgerelateerde events plaatsvinden.
  • Ede als zodanig bij (toekomstige) inwoners, bedrijven, (kennis)instellingen en toeristen onder de aandacht brengen op een wijze dat deze partijen zich ook daadwerkelijk binden aan Ede, door Ede te bezoeken dan wel zich in Ede te vestigen.
  • De komende jaren blijft Smaak van Van Gogh als label van vrije tijd en Food actief.
  • Een aantrekkelijk vestigingsklimaat, zodanig dat Ede veel bezoekers kent en (Food)bedrijven zich aan Ede binden.

Wat zijn onze verwachtingen?

In de loop van 2018 gaat dat de nieuwe citymarketingorganisatie van start. In opmaat hiernaartoe wordt het bestuur geworven en de prestatieafspraken met de gemeente vastgelegd. Deze organisatie gaat samen met externe stakeholders invulling en uitvoering geven aan de citymarketingdoelstellingen zoals hierboven is beschreven. Daarnaast wordt begin 2018 de nieuwe site voor citymarketing gelanceerd met als slogan ‘Lekker landen in Ede’. Bewoners, bezoekers en bedrijven kunnen dan veel makkelijker informatie vinden over wat Ede te bieden heeft. Rond het thema ‘Lekker landen in Ede’ worden ook andere activiteiten ontwikkeld.

We verwachten de komende jaren vaker zichtbaar te zijn op zakelijke congressen rondom Agrofood. Ook acquireren wij zelf congressen en meetings op het terrein van Agrofood in Ede. Wij zorgen ook voor verbinding met de regio FoodValley.

Budget 2017 en 2018

Wij verwachten dat het budget ad € 120.000 voor buitenreclame niet wordt besteed in 2017. Het project moet nog worden aanbesteed en wordt vervolgens opgepakt met de afdeling Ruimtelijke Projecten. Oorzaak van de vertraging is dat dit project is gecombineerd met een verwant project waarvoor inhoudelijke voorbereidingen niet in 2017 konden plaatsvinden.