Wat willen we bereiken?

Het beoogde maatschappelijke effect is een aantrekkelijk vestigingsklimaat en werkgelegenheid. Het doel van de Integrale Aanpak Bedrijventerreinen en Werklocaties (IABW) is het accommoderen van bestaande en nieuwe bedrijvigheid, het versterken van de positie van de gemeente binnen dé Foodregio van Nederland, Regio FoodValley, en het creëren in en de komende jaren verder versterken van duurzame werkgelegenheid. Het IABW is een aanpak ter versterking (van de afzet) van de bedrijventerreinen en werklocaties. Er is een nauwe samenhang met het thema Food en de ontwikkeling van de KennisAs Ede-Wageningen.
Met betrekking tot werkgelegenheid, kavelverkoop en bekendheid zijn de volgende doelen bepaald:

  • Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen houdt gelijke tred met groei inwonertal.
  • Meer arbeidsplaatsen dan beroepsbevolking.
  • Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen positiever dan landelijk gemiddeld.
  • Afname werkloze beroepsbevolking.
  • Minder werkloze beroepsbevolking dan landelijk gemiddeld.
  • Kavelverkoop minimaal conform planning MPG, afname rentelasten op bedrijventerreinen.
  • Ede is gekend als Food-stad als onderdeel van de Foodregio van Nederland bij Food-bedrijven in binnen- en buitenland.

Voor de periode 2018 en verder ligt de focus en ambitie op de ontwikkeling en het vermarkten van het Food & Businesspark (De Klomp). Om planologische redenen is nog niet gestart met uitgifte van kavels op dit terrein. Om die reden is een inhaalslag nodig om de geformuleerde doelen voor de uitgifte te realiseren. Vanaf de tweede helft van 2017 en 2018 zijn extra inspanningen nodig. Om dit te bereiken stellen wij een Marketing en Acquisitieplan op. Wij implementeren dit plan mede gebaseerd op de lessen geleerd uit de integrale aanpak die vanuit het IABW is ontwikkeld. Dit marketing en acquisitieplan is gericht op het goed in de markt zetten van het nieuwe bedrijventerrein en de "pijplijn" te gaan vullen met gegadigden voor vestiging op dit terrein.

Wat zijn onze verwachtingen?

Al in 2017 ronden wij het Marketing en Acquisitieplan voor het Food & Businesspark (de Klomp - Oost) af. In 2018 wordt het plan uitgevoerd. Voor iedere doelgroep (internationaal, nationaal, regionaal en lokaal) wordt een strategie bepaald.
Voor de komende jaren verwachten wij dan ook aanmerkelijk meer bedrijvigheid en werkgelegenheid op het Food & Businesspark en andere geschikte locaties in Ede. Wij denken daarbij vooral aan bedrijven uit de Agrifood en de daaraan gerelateerde sectoren.

Budget 2017 en 2018

Het budget wordt vrijwel volledig benut.