Prognose 2017 Boekwaarde 01-01-2017

Prognose 2018 Boekwaarde 01-01-2018

Prognose 2019 Boekwaarde
01-01-2019

Prognose 2020 Boekwaarde
01-01-2020

Prognose 2021 Boekwaarde 01-01-2021

Immateriële vaste activa

406

298

185

153

965

Materiële vaste activa economisch nut

194.619

215.015

232.498

184.003

319.515

Materiële vaste activa economisch nut, met mogelijke heffing ter bestrijding van de kosten

8.595

8.079

7.564

7.049

3.632

Materiële vaste activa maatschappelijk nut

61.221

59.614

58.596

58.045

0

Financiële vaste activa

86.335

82.597

79.986

77.294

76.984

Totaal vaste activa

351.176

365.604

378.829

326.544

401.096

Voorraden

126.917

119.616

104.220

98.316

9.551

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

10.976

10.976

10.976

10.976

10.976

Liquide middelen

554

603

603

587

587

Overlopende activa

31.474

31.474

31.474

31.474

31.474

Totaal vlottende activa

169.921

162.670

147.273

141.353

52.587

Totaal Activa

521.097

528.273

526.102

467.897

453.684

Eigen vermogen

141.316

126.371

124.377

124.872

115.474

Voorzieningen

39.987

39.781

39.096

38.034

36.834

Vaste schulden met een looptijd ≥ 1 jaar

238.741

253.158

253.631

212.379

226.178

Totaal vaste passiva

420.044

419.310

417.104

375.284

378.486

Vlottende schulden met een looptijd < 1 jr.

34.683

41.510

41.010

41.010

38.010

Overlopende passiva

66.370

67.453

67.988

51.603

37.188

Overige overlopende passiva

37.188

37.188

37.188

37.188

37.188

Totaal vlottende passiva

101.053

108.963

108.998

92.613

75.197

Totaal Passiva

521.097

528.273

526.102

467.897

453.684