Taakveld - Programma

2018

2019

2020

2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

01 Bestuur

3.792

3.672

3.672

3.672

08 Bestuur en Organisatie

3.792

3.672

3.672

3.672

010 Mutaties reserves

29.978

-31.972

46.887

-46.392

43.657

-53.470

24.654

-17.468

01 Maatschappelijke voorzieningen

272

-744

271

-745

271

-528

270

-283

02 Preventieve ondersteuning

183

-1.090

183

-607

183

-75

183

-53

03 Individuele ondersteuning

740

-523

1.976

-461

2.146

-311

2.146

-11

04 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit

108

-1.671

108

-356

108

-356

108

-356

05 Ruimtelijke ontwikkeling

13.398

-10.372

27.988

-30.596

24.465

-41.959

4.498

-5.319

06 Veiligheid

67

13

56

13

124

13

124

13

07 Kwaliteit leefomgeving

2.664

-882

2.319

-1.763

2.284

-858

2.159

-843

08 Bestuur en Organisatie

12.546

-16.703

13.986

-11.876

14.076

-9.396

15.166

-10.617

02 Burgerzaken

2.161

-2.005

2.061

-2.005

2.061

-2.005

2.051

-2.005

08 Bestuur en Organisatie

2.161

-2.005

2.061

-2.005

2.061

-2.005

2.051

-2.005

03 Beheer overige gebouwen en grond

2.590

-3.070

2.700

-3.213

2.686

-3.213

3.527

-3.213

08 Bestuur en Organisatie

2.590

-3.070

2.700

-3.213

2.686

-3.213

3.527

-3.213

04 Overhead

31.332

-3.298

30.188

-3.298

30.218

-3.298

29.434

-3.298

01 Maatschappelijke voorzieningen

489

-60

520

-60

520

-60

520

-60

08 Bestuur en Organisatie

30.843

-3.239

29.668

-3.239

29.697

-3.239

28.914

-3.239

05 Treasury

1.749

-7.434

1.589

-7.057

875

-6.032

-989

-3.595

08 Bestuur en Organisatie

1.749

-7.434

1.589

-7.057

875

-6.032

-989

-3.595

061 OZB woningen

1.193

-12.568

1.193

-13.318

1.193

-13.318

1.193

-13.318

08 Bestuur en Organisatie

1.193

-12.568

1.193

-13.318

1.193

-13.318

1.193

-13.318

062 OZB niet- woningen

232

-10.039

232

-10.039

232

-10.039

232

-10.039

08 Bestuur en Organisatie

232

-10.039

232

-10.039

232

-10.039

232

-10.039

063 Parkeerbelasting

-459

-459

-459

-459

04 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit

-459

-459

-459

-459

064 Belastingen overig

603

-9.251

603

-9.251

603

-9.251

603

-9.251

04 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit

461

-248

461

-248

461

-248

461

-248

07 Kwaliteit leefomgeving

77

-535

77

-535

77

-535

77

-535

08 Bestuur en Organisatie

66

-8.468

66

-8.468

66

-8.468

66

-8.468

07 Alg.uitkering en ov.uitker.gem.fonds

3

-173.681

3

-174.436

3

-176.054

3

-178.926

06 Veiligheid

-980

0

0

0

08 Bestuur en Organisatie

3

-172.701

3

-174.436

3

-176.054

3

-178.926

08 Overige baten en lasten

5.674

172

7.224

-352

7.800

-802

10.680

-1.303

08 Bestuur en Organisatie

5.674

172

7.224

-352

7.800

-802

10.680

-1.303

11 Crisisbeheersing en brandweer

6.448

-6

6.474

-6

6.416

-6

6.430

-6

06 Veiligheid

6.448

-6

6.474

-6

6.416

-6

6.430

-6

08 Bestuur en Organisatie

0

0

0

0

12 Openbare orde en veiligheid

5.407

-660

3.989

-240

3.409

-256

3.367

-256

06 Veiligheid

5.407

-660

3.989

-240

3.409

-256

3.367

-256

21 Verkeer en vervoer

13.090

-577

15.237

-577

14.326

-577

14.798

-577

04 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit

1.974

-5

2.362

-5

2.163

-5

2.223

-5

07 Kwaliteit leefomgeving

11.117

-572

12.875

-572

12.164

-572

12.574

-572

22 Parkeren

727

-1.117

736

-1.117

808

-1.117

797

-1.117

04 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit

727

-1.117

736

-1.117

808

-1.117

797

-1.117

08 Bestuur en Organisatie

0

0

0

0

31 Economische ontwikkeling

2.195

1.123

1.249

1.246

04 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit

1.916

875

1.001

998

05 Ruimtelijke ontwikkeling

279

248

248

248

32 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

13.769

-12.966

14.125

-13.532

13.559

-12.966

7.166

-6.573

04 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit

13.769

-12.966

14.125

-13.532

13.559

-12.966

7.166

-6.573

Taakveld - Programma

2018

2019

2020

2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

33 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

160

-23

110

-23

110

-23

110

-23

04 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit

160

-23

110

-23

110

-23

110

-23

34 Economische promotie

13

-1.277

13

-1.277

13

-1.277

13

-1.277

08 Bestuur en Organisatie

13

-1.277

13

-1.277

13

-1.277

13

-1.277

42 Onderwijshuisvesting

5.989

-86

6.513

-86

6.523

-86

6.631

-86

01 Maatschappelijke voorzieningen

5.530

6.053

6.061

6.169

08 Bestuur en Organisatie

459

-86

460

-86

462

-86

462

-86

43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6.814

-3.526

6.784

-3.526

6.854

-3.526

6.547

-3.219

01 Maatschappelijke voorzieningen

355

355

355

355

02 Preventieve ondersteuning

3.826

-2.642

3.796

-2.642

3.866

-2.642

3.560

-2.335

03 Individuele ondersteuning

2.633

-884

2.633

-884

2.633

-884

2.633

-884

51 Sportbeleid en activering

1.453

1.453

1.453

1.453

01 Maatschappelijke voorzieningen

1.453

1.453

1.453

1.453

52 Sportaccommodaties

7.144

-1.623

7.729

-1.974

7.901

-1.974

7.204

-1.974

01 Maatschappelijke voorzieningen

5.275

-257

5.475

-257

5.688

-257

5.674

-892

08 Bestuur en Organisatie

1.868

-1.366

2.253

-1.716

2.213

-1.716

1.531

-1.082

53 Cultuurpresentatie, productie en part

5.388

-730

4.614

-730

4.768

-730

4.523

-730

01 Maatschappelijke voorzieningen

4.091

3.660

3.814

3.569

08 Bestuur en Organisatie

1.297

-730

954

-730

954

-730

954

-730

54 Musea

862

851

841

841

01 Maatschappelijke voorzieningen

862

851

841

841

55 Cultureel erfgoed

426

-89

413

-89

402

-89

402

-89

01 Maatschappelijke voorzieningen

418

-81

405

-81

394

-81

394

-81

08 Bestuur en Organisatie

8

-8

8

-8

8

-8

8

-8

56 Media

2.912

2.912

2.912

2.912

01 Maatschappelijke voorzieningen

2.912

2.912

2.912

2.912

57 Openbaar groen en (openlucht) recrea

6.308

-456

6.150

-392

6.158

-392

6.155

-392

04 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit

181

181

181

181

05 Ruimtelijke ontwikkeling

317

-64

299

0

322

0

319

0

07 Kwaliteit leefomgeving

5.791

-380

5.651

-380

5.637

-380

5.635

-380

08 Bestuur en Organisatie

19

-12

19

-12

19

-12

19

-12

61 Samenkracht en burgerparticipatie

13.495

-1.132

12.181

-1.152

11.731

-1.152

11.658

-1.152

02 Preventieve ondersteuning

13.009

-693

11.674

-693

11.223

-693

11.151

-693

08 Bestuur en Organisatie

486

-439

507

-459

508

-459

508

-459

99 Afgesl.nummers

0

0

0

0

62 Wijkteams

6.735

-22

6.573

-22

5.766

-22

5.766

-22

02 Preventieve ondersteuning

6.735

-22

6.573

-22

5.766

-22

5.766

-22

63 Inkomensregelingen

28.562

-20.503

27.305

-20.503

27.268

-20.503

27.269

-20.503

03 Individuele ondersteuning

28.102

-20.503

26.844

-20.503

26.806

-20.503

26.806

-20.503

05 Ruimtelijke ontwikkeling

360

360

360

360

07 Kwaliteit leefomgeving

85

86

87

88

08 Bestuur en Organisatie

15

15

15

15

64 Begeleide participatie

10.063

10.133

9.387

9.537

03 Individuele ondersteuning

10.063

10.133

9.387

9.537

65 Arbeidsparticipatie

5.451

-51

4.274

-66

4.137

-26

4.350

-26

03 Individuele ondersteuning

5.451

-51

4.274

-66

4.137

-26

4.350

-26

66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.557

2.458

2.458

2.458

03 Individuele ondersteuning

2.557

2.458

2.458

2.458

671 Maatwerkdienstverlening 18+

17.244

-1.053

17.607

-1.053

17.756

-1.053

17.741

-1.053

03 Individuele ondersteuning

17.244

-1.053

17.607

-1.053

17.756

-1.053

17.741

-1.053

672 Maatwerkdienstverlening 18-

17.271

16.227

16.226

16.226

03 Individuele ondersteuning

17.271

16.227

16.226

16.226

Taakveld - Programma

2018

2019

2020

2021

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

681 Geëscaleerde zorg 18+

23.839

-1.238

23.194

-1.188

22.947

-1.188

22.947

-1.188

02 Preventieve ondersteuning

1.143

1.143

1.068

1.068

03 Individuele ondersteuning

22.623

-1.164

21.977

-1.114

21.805

-1.114

21.805

-1.114

08 Bestuur en Organisatie

74

-74

74

-74

74

-74

74

-74

682 Geëscaleerde zorg 18-

6.355

6.373

6.529

6.653

03 Individuele ondersteuning

6.355

6.373

6.529

6.653

71 Volksgezondheid

3.793

3.730

3.730

3.730

02 Preventieve ondersteuning

3.793

3.730

3.730

3.730

72 Riolering

12.442

-11.090

12.492

-11.299

12.589

-11.520

12.330

-11.207

07 Kwaliteit leefomgeving

12.442

-11.090

12.492

-11.299

12.589

-11.520

12.330

-11.207

73 Afval

10.460

-11.400

10.517

-10.900

10.473

-10.900

10.514

-10.900

05 Ruimtelijke ontwikkeling

10.460

-11.400

10.517

-10.900

10.473

-10.900

10.514

-10.900

74 Milieubeheer

1.626

609

607

607

05 Ruimtelijke ontwikkeling

1.626

609

607

607

75 Begraafplaatsen en crematoria

1.189

-1.120

1.178

-1.120

1.196

-1.120

1.193

-1.120

07 Kwaliteit leefomgeving

1.172

-1.120

1.161

-1.120

1.178

-1.120

1.178

-1.120

08 Bestuur en Organisatie

18

17

17

15

81 Ruimtelijke ordening

10.685

-9.654

31.594

-23.384

42.969

-23.306

6.452

-633

05 Ruimtelijke ontwikkeling

10.424

-9.654

31.339

-23.384

42.718

-23.306

6.206

-633

07 Kwaliteit leefomgeving

261

255

251

246

82 Grondexploitatie (niet-bedrijfvenster)

45.777

-46.370

26.402

-28.301

18.376

-17.062

25.914

-27.798

05 Ruimtelijke ontwikkeling

45.777

-46.370

26.402

-28.301

18.376

-17.062

25.914

-27.798

83 Wonen en bouwen

7.551

-3.135

7.063

-3.113

7.099

-3.132

6.948

-3.152

04 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit

4

4

4

4

05 Ruimtelijke ontwikkeling

6.691

-3.090

6.172

-3.068

6.179

-3.087

6.028

-3.107

08 Bestuur en Organisatie

857

-45

888

-45

916

-45

917

-45

Eindtotaal

383.509

-383.509

395.489

-395.489

391.944

-391.944

337.947

-337.947