bedragen x € 1.000

Vaste Activa 

Aanschaf-waarde 1/1/2018

Correctie aanschafwaarde 1/1/2018

Gecorrigeerde aanschaf-waarde 1/1/2018

Vermeerdering 2018

Vermindering 2018

Aanschafwaarde 31/12/2018

01

Materiële vaste activa

343.265

0

343.265

26.008

13.055

356.219

02.01 + 02.11

Gronden en Terreinen incl. GZ

34.137

0

34.137

2.076

1.773

34.441

02.02 + 02.22

Bedrijfsgebouwen

163.292

0

163.292

14.684

9.138

168.838

02.03 + 02.13 + 02.23

Grond-,weg- en waterbouwkundige werken

116.982

0

116.982

8.259

1.235

124.005

02.04

Vervoermiddelen

1.427

0

1.427

335

114

1.648

02.05

Machines, apparaten en installaties

6.361

0

6.361

80

295

6.146

02.06

Woonruimten

426

0

426

0

0

426

02.09 + 02.19

Overige materiële activa

16.088

0

16.088

575

499

16.164

02.29

Overige materiële activa EH

4.552

0

4.552

0

0

4.552

03

Financiële vaste activa

110.498

0

110.498

28

0

110.526

03.01

Kapitaalverstrekkingen aan deeln.

2.943

0

2.943

0

0

2.943

03.02

Gemeenschappelijke Regelingen

60

0

60

0

0

60

03.03

Leningen aan woningbouwverenigingen

74.760

0

74.760

0

0

74.760

03.04

Overige langlopende leningen

20.362

0

20.362

0

0

20.362

03.05

Overige langlopende uitzettingen

12.373

0

12.373

28

0

12.401

04

Immateriële vaste activa

3.077

0

3.077

250

0

3.327

04

Bijdrage aan activa van derden

3.077

0

3.077

250

0

3.327

Totaal

456.839

0

456.839

26.286

13.055

470.071

Vaste Activa Meerjarig verloop boekwaarden

Cum.
 afschrijving
 1/1/2018

Afschrijving
2018

Vermindering afschrijving 2018

Rente 2018

Kapitaallasten 2018

Boekwaarde
1/1/2018

01

Materiële vaste activa

85.297

10.151

2.786

7.796

17.947

257.969

02.01 + 02.11

Gronden en Terreinen

3.693

136

271

913

1.050

30.445

02.02 + 02.22

Bedrijfsgebouwen

47.096

3.894

1.224

3.543

7.438

116.196

02.03 + 02.13 + 02.23

Grond-,weg- en waterbouwkundige werken

27.903

3.381

368

2.672

6.053

89.079

02.04

Vervoermiddelen

272

153

114

35

187

1.155

02.05

Machines, apparaten en installaties

2.709

931

295

110

1.041

3.653

02.06

Woonruimten

76

11

0

10

21

349

02.09 + 02.19

Overige materiële activa

3.548

1.338

515

376

1.714

12.539

02.29

Overige materiële activa EH

0

307

0

137

443

4.552

03

Financiële vaste activa

25.469

2.628

0

2.974

5.602

85.029

03.01

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

0

0

0

80

80

2.943

03.02

Gemeenschappelijke Regelingen

0

0

0

2

2

60

03.03

Leningen aan woningbouwverenigingen

18.479

2.012

0

2.343

4.355

56.281

03.04

Overige langlopende leningen

6.989

616

0

549

1.165

13.373

03.05

Overige langlopende uitzettingen

0

0

0

0

0

12.373

04

Immateriële vaste activa

1.955

179

0

58

237

1.122

04

Bijdrage aan activa van derden

1.955

179

0

58

237

1.122

Totaal

112.720

12.958

2.786

10.829

23.786

344.119

Vaste Activa Meerjarig verloop boekwaarden

Boekwaarde
31/12/2018

Kapitaallasten
2019

Boekwaarde 31/12/2019

Kapitaallasten
2020

Boekwaarde 31/12/2020

Kapitaallasten 2021

Boekwaarde 31/12/2021

01

Materiële vaste activa

263.557

18.592

261.595

18.695

256.718

17.502

246.907

02.01 + 02.11

Gronden en Terreinen

30.882

1.062

30.746

1.058

30.609

1.053

30.474

02.02 + 02.22

Bedrijfsgebouwen

119.072

7.806

114.875

7.771

110.565

7.020

106.853

02.03 + 02.13 + 02.23

Grond-,weg- en waterbouwkundige werken

93.089

6.389

97.955

6.684

100.054

6.812

96.243

02.04

Vervoermiddelen

1.337

226

1.392

217

1.328

202

1.165

02.05

Machines, apparaten en installaties

2.801

842

2.043

823

1.282

374

946

02.06

Woonruimten

339

21

328

21

316

21

304

02.09 + 02.19

Overige materiële activa

11.792

1.811

10.319

1.696

8.932

1.604

7.596

02.29

Overige materiële activa EH

4.245

434

3.939

425

3.632

416

3.325

03

Financiële vaste activa

82.429

5.577

79.749

5.552

76.984

5.392

74.269

03.01

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

2.943

80

2.943

80

2.943

80

2.943

03.02

Gemeenschappelijke Regelingen

60

2

60

2

60

2

60

03.03

Leningen aan woningbouwverenigingen

54.270

4.354

52.179

4.353

50.006

4.217

47.882

03.04

Overige langlopende leningen

12.757

1.141

12.139

1.117

11.520

1.093

10.900

03.05

Overige langlopende uitzettingen

12.401

0

12.429

0

12.457

0

12.485

04

Immateriële vaste activa

1.193

168

1.082

167

965

166

842

04

Bijdrage aan activa van derden

1.193

168

1.082

167

965

166

842

Totaal

347.179

24.337

342.426

24.414

334.667

23.059

322.017