Inleiding

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen op het vlak van de bedrijfsvoering toegelicht. Op 1 oktober 2015 is de nieuwe organisatie van de bedrijfsvoering van start gegaan. De jaren tot 2018 stonden in het teken van het professionaliseren en verbeteren van de kwaliteit om op die manier de bezuiniging op de bedrijfsvoering te realiseren. Het tempo lag hoog en bovendien kwam de organisatie op onderdelen van ver. Op sommige onderdelen kwamen we voor nieuwe vraagstukken te staan en tegelijk stonden we voor nieuwe ontwikkelingen. Ook na 2018 staan de ontwikkelingen in de bedrijfsvoering niet stil. De bedrijfsvoering moet in evenwicht blijven met de ambities van de gemeente Ede. Dat betekent blijven investeren in medewerkers en het aantrekken van goed gekwalificeerd personeel op een snel krapper wordende arbeidsmarkt. We zetten in op opgavegericht werken om keuzes en prioritering in het werk gemakkelijker te kunnen maken.
Binnen de ICT worden de eisen omtrent privacy en beveiliging steeds hoger, én in een steeds hoger tempo aangescherpt. Met de ontwikkeling in de ICT zijn we op de goede weg, wat onderzoek bevestigt. Voortdurende investering in de ICT is en blijft noodzakelijk voor een goede bedrijfsvoering.
De fysieke werkomgeving moet ook mee gaan in de ontwikkelingen die de samenleving vraagt. Met name gaat het daarbij om veiligheid en een modernisering van de publieksbalies. Die noodzaak wordt bevestigd door het recente onderzoek van de gezamenlijke rekenkamers Arnhem, Wageningen en Ede.