bedragen x € 1.000

Nr.

Omschrijving

Cat.

Progr.

Boekwaarde

Rente

Realisatie

Boekwaarde

Boekwaarde

Boekwaarde 

Boekwaarde

Boekwaarde 

1-1-2017

Bij

Af

31-12-2017

31-12-2018

31-12-2019

31-12-2020

31-12-2021

V166

Voorziening liquidatie Permar

01

3

3.303

0

0

0

3.303

0

0

0

0

V101

Wethouderspensioenen en uitkeringen

01

8

4.897

0

0

0

4.897

4.897

4.897

4.897

4.897

V147

Onderhoud Gem. vastgoedportefeuille

02

8

1.965

0

723

851

1.837

1.628

1.013

837

1.607

V164

ISV-gelden

03

5

12

0

0

12

0

0

0

0

0

V162

Rioolaanleg en -beheer

04

7

35.703

625

9.230

8.600

36.958

37.379

30.057

27.812

26.249

V124

Dubieuze debiteuren - WIZ

05

3

3.447

0

0

0

3.447

3.447

3.447

3.447

3.447

V160

Dubieuze debiteuren - Algemeen

05

8

1.944

0

92

0

2.036

2.128

2.220

2.312

2.404

V161

Negatieve plannen Grondbedrijf

06

4/5

67.420

1.348

0

771

67.997

51.836

51.682

51.843

41.894

118.691

1.973

10.045

10.234

120.475

101.315

93.317

91.147

80.497

Categorie 1 - Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Categorie 2 - Voorzieningen ter egalisering van kosten

Categorie 3 - Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is.  

Categorie 4 - Voorzieningen voor bijdragen aan vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven 

Categorie 5 - Correctie op de balanspost debiteuren

Categorie 6 - Correctie op de balanspost voorraden