Wat willen we bereiken?

Evenementen zijn belangrijk voor een stad. Het zorgt ervoor dat inwoners (oud en jong) trots zijn op hun stad, het zorgt voor de komst van bezoekers buiten Ede, het zorgt voor een economische spin off (bestedingen). En in de zomermaanden zijn evenementen belangrijk voor de toeristen die verblijven op parken en campings. De afgelopen jaren hebben we een paar grote evenementen in Ede centrum gekregen:

  • Summerloverz dance: gratis evenement voor jongeren op de Markt
  • Heideweek: verschillende podia Markt en Museumplein, met bands
  • Statues by Night: levende standbeelden door het hele centrum van 19.30 uur tot 22.00 uur.

Wat zijn onze verwachtingen?

Food & Veluwe evenement
 In oktober wordt een start gemaakt met het Food & Veluwe evenement. Het festival heet Störrig en vindt plaats van 20 t/m 22 oktober op de stormbaan op de Veluwse Poort.

Sportfestival
In mei 2018 wordt de topsporthal aan de Zandlaan geopend. Dan vindt ook het nieuwe sportfestival plaats met de campus to campus run (van Ede naar Wageningen en terug). Het festival en de campus to campus run worden nu ontwikkeld. De meeste activiteiten zoals de ontwikkeling van de site, de organisatie van de run en het festival zelf vinden in 2018 plaats.

Dropzone
Het evenement dropzone is nog in ontwikkeling. Momenteel is een overkoepelend plan in ontwikkeling, voordat men verder kan met het evenement. In dit plan wordt aangegeven hoe wij de Ginkelse Heide en Dropzone Ede kunnen ontwikkelen als een entree van Ede en welke kansen en bedreigingen er zijn voor de natuur. Dan kan de planvorming informatiepunt Dropzone Ede starten.

Summerloverz - Food Court
Summerloverz is dit jaar niet doorgegaan vanwege de verplaatsing van de evenementen naar het Kuiperplein.
Daarvoor in de plaats ontwikkelt deze organisator een Food Court op de Markt tijdens Statues by Night.
Een win-win. Statues by Night zet een groot spektakel neer op de markt. De organisator van Summerloverz zorgt voor Food & Vermaak zodat naast de straten in het centrum ook de Markt bruist van de activiteiten op vrijdag 29 september.

Budget 2017 en 2018

Sportfestival
Het festival en de campus to campus run worden nu ontwikkeld. Los van beperkte ontwikkelkosten worden geen kosten gemaakt. Het budget van € 75.000 zal grotendeels vrijvallen. In 2018 is dit zelfde budget beschikbaar.

Dropzone
Voor 2017 staat er vanuit het investeringsfonds € 36.000 geraamd voor dit evenement. De ontwikkelkosten zullen grotendeels in 2018 worden gemaakt.

Summerloverz naar Food Court
De middelen voor Summerloverz wordt ingezet voor het evenement Food Court zoals beschreven in de paragraaf 'wat zijn onze verwachtingen'.

Algemeen
Het budget voor evenementen wordt overgeheveld naar de Citymarketingorganisatie conform besluitvorming met uitzondering van specifieke evenementen zoals de Airborne waarover later besluitvorming plaatsvindt.