Sociale structuur

01-01-2017

01-01-2018

Aantal inwoners

113.420

114.230

waarvan:

- van 0 - 3 jaar

5.300

5.340

- van 4 - 16 jaar

18.640

18.770

- van 17 - 64 jaar

69.580

70.080

- van 65 jaar e.o.

19.900

20.040

Aantal uitkeringsgerechtigden WWB/IOAW/IOAZ/BBZ

1.956

 1.961

Aantal gerealiseerde WSW-plaatsen in arbeidsjaren

niet bekend

 niet bekend

Fysieke structuur

01-01-2017

01-01-2018

Oppervlakte gemeente

31.868

ha

31.868 

ha

Aantal adressen

57.466

56.283

Aantal verblijfsobjecten met woonfunctie

51.014

49.639

Verblijfsobject gevormd*

1.218

1.812

Verblijfsobject in gebruik**

48.873

46.890

Verblijfsobject in gebruik (niet ingemeten)***

923

937

Gegevens afkomstig uit BAG

Er is een daling te zien. Deze heeft te maken met een correctie op de gegevens. In het kader van registratie van adressen op recreatieterreinen zijn hier adressen ingetrokken. Dit zijn er zo’n 2.400 geweest.

Wegen:

- Asfalt en beton

3.292.608

m2

3.300.000

m2

- Elementen

2.675.462

m2

2.600.000

m2

- Onverhard

667.723

m2

700.000

m2

Bomen

63.265

st.

63.050

st.

Gazon

624.650

m2

587.646

m2

Bermen

2.414.183

m2

2.500.000

m2

Bos en natuurgebied

2.461

ha

2.467

ha

Speelplekken (exclusief trapveldjes)

209

st.

209

st.

Speelplekken (inclusief trapveldjes)

236

st.

236

st.

Lengte vrijvervalriolering

630

km

640

km

Lengte mechanische riolering*****

366

km

366

km

Lichtmasten

18.973

st.

19.250

st.

Verkeersregelinstallaties

30

st.

30

st.

* Status gevormd: Uit een vergunningverlening ontstaat een adres met de status gevormd. Dit zal pas wijzigen als de bouw wordt gestart of is gereed gemeld.

** Status in gebruik: een adres is actief.

*** Status in gebruik (niet ingemeten): op een bestaand adres is een verbouwingsvergunning verleend of de gereedmelding van een nieuwbouw is gedaan. Het adres is actief.

**** Hiervan is 115 km vrij vervalleiding in het buitengebied.