bedragen x € 1.000

Programma

Begroting

Prognose

Prognose

Prognose

2018

2019

2020

2021

01 Maatschappelijke voorzieningen

Lasten

21.385 N

21.684 N

22.038 N

21.886 N

Baten

398 V

398 V

398 V

1.033 V

Saldo

20.987 N

21.286 N

21.640 N

20.853 N

Storting reserves

272 N

271 N

271 N

270 N

Onttrekking reserves

744 V

745 V

528 V

283 V

Saldo resultaat

20.514 N

20.812 N

21.383 N

20.840 N

02 Preventieve ondersteuning

Lasten

28.506 N

26.917 N

25.654 N

25.275 N

Baten

3.357 V

3.357 V

3.357 V

3.050 V

Saldo

25.149 N

23.560 N

22.297 N

22.225 N

Storting reserves

183 N

183 N

183 N

183 N

Onttrekking reserves

1.090 V

607 V

75 V

53 V

Saldo resultaat

24.242 N

23.135 N

22.404 N

22.354 N

03 Individuele ondersteuning

Lasten

112.298 N

108.525 N

107.735 N

108.208 N

Baten

23.654 V

23.619 V

23.579 V

23.579 V

Saldo

88.643 N

84.906 N

84.156 N

84.628 N

Storting reserves

740 N

1.976 N

2.146 N

2.146 N

Onttrekking reserves

523 V

461 V

311 V

11 V

Saldo resultaat

88.861 N

86.420 N

85.991 N

86.763 N

04 Economie, Arbeidsmarkt en Mobiliteit

Lasten

19.193 N

18.854 N

18.286 N

11.940 N

Baten

14.818 V

15.384 V

14.818 V

8.424 V

Saldo

4.375 N

3.470 N

3.469 N

3.515 N

Storting reserves

108 N

108 N

108 N

108 N

Onttrekking reserves

1.671 V

356 V

356 V

356 V

Saldo resultaat

2.812 N

3.222 N

3.221 N

3.268 N

05 Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten

75.933 N

75.947 N

79.283 N

50.195 N

Baten

70.577 V

65.653 V

54.356 V

42.439 V

Saldo

5.356 N

10.294 N

24.928 N

7.756 N

Storting reserves

13.398 N

27.988 N

24.465 N

4.498 N

Onttrekking reserves

10.372 V

30.596 V

41.959 V

5.319 V

Saldo resultaat

8.382 N

7.686 N

7.433 N

6.935 N

06 Veiligheid

Lasten

11.854 N

10.463 N

9.824 N

9.797 N

Baten

1.646 V

246 V

262 V

262 V

Saldo

10.209 N

10.218 N

9.562 N

9.535 N

Storting reserves

67 N

56 N

124 N

124 N

Onttrekking reserves

13 N

13 N

13 N

13 N

Saldo resultaat

10.289 N

10.287 N

9.699 N

9.672 N

07 Kwaliteit leefomgeving

Lasten

30.944 N

32.596 N

31.982 N

32.128 N

Baten

13.697 V

13.906 V

14.127 V

13.814 V

Saldo

17.247 N

18.690 N

17.855 N

18.315 N

Storting reserves

2.664 N

2.319 N

2.284 N

2.159 N

Onttrekking reserves

882 V

1.763 V

858 V

843 V

Saldo resultaat

19.029 N

19.247 N

19.281 N

19.632 N

08 Bestuur en Organisatie

Lasten

53.418 N

53.617 N

53.484 N

53.855 N

Baten

223.389 V

226.534 V

227.577 V

227.879 V

Saldo

169.971 V

172.917 V

174.093 V

174.024 V

Storting reserves

12.546 N

13.986 N

14.076 N

15.176 N

Onttrekking reserves

16.703 V

11.876 V

9.396 V

10.617 V

Saldo resultaat

174.128 V

170.808 V

169.412 V

169.464 V

Totaal

Lasten

353.530 N

348.603 N

348.287 N

313.283 N

Baten

351.536 V

349.097 V

338.474 V

320.479 V

Saldo

1.994 N

495 V

9.813 N

7.197 V

Storting reserves

29.978 N

46.887 N

43.657 N

24.664 N

Onttrekking reserves

31.972 V

46.392 V

53.470 V

17.468 V

Saldo resultaat

0

0

0

0