Wat willen we bereiken?

Het beoogde maatschappelijk effect is een levendige stad, waar het prettig wonen is, met een aantrekkelijk vestiging- en ondernemersklimaat. Dit heeft een positief effect op de werkgelegenheid. Met het 'Verhaal van Ede Centrum - de koers naar 2030' is het doel dat Ede Centrum (weer) de plek wordt waar de Edenaar graag en met trots werkt, winkelt, woont of uitgaat en de niet-Edenaar een bestemming vindt voor een dagje uit.
Een op maat gesneden programma van maatregelen van uiteenlopende aard brengt een ommekeer teweeg in de terugloop van het aantal bezoekers en het gebrek aan aantrekkelijkheid en levendigheid. Op lange termijn gaan we een stabiele situatie creëren voor bezoekers, ondernemers, eigenaren, bewoners en andere belanghebbenden zodat Ede over een aantrekkelijk, levendig en levensvatbaar centrum beschikt."

Afgeleide doelen zijn:

  • Het versterken van de positieve stemming en imago van Ede Centrum.

Dit is het voornaamste doel. Edenaren moeten weer van het centrum gaan houden. Ze moeten het aantrekkelijker gaan vinden en vaker bezoeken. Zo gaan ze positiever over het centrum denken en praten en ontstaat er een positieve spiraal.

  • Het verbeteren van samenwerking en afspraken tussen partijen en binnen organisaties met betrekking tot het centrum. Samen werken aan een sterk merk.
  • Aantoonbare verbeteringen op het gebied van de voornaamste knelpunten in Ede Centrum: lage belevingswaarde, negatieve waardering van parkeerstructuur, te grote leegstand, te lage bezoekersaantallen, negatieve reputatie.

Wat zijn onze verwachtingen?

In 2018-2021 wordt het programma verder uitgerold. Het werkprogramma bevat ruim 40 projecten en activiteiten. De gemeente is van circa 25 activiteiten de initiatiefnemer.

Een aantal grote projecten die in 2018 wordt gerealiseerd door de gemeente zijn de herinrichting van de Markt, de vergroening van het historische lint (gebied Grotestraat en Maandereind) en het aanpassen van de fietsstructuur (routes en stallingen).

Met partners uit het centrum wordt gewerkt aan Ede Centrum promotie.

Een nieuw bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan worden in 2018 vastgesteld. Een mogelijke verplaatsing van Cultura zal (wellicht nog in 2017) aan de orde zijn.

In het centrum worden grote evenementen georganiseerd zoals de Heideweek, de ijsbaan, Zomerbries/popup, Art&Food, Statues, Koningsdag en vele kleinere.

Particuliere initiatiefnemers knappen opnieuw de gevels van minimaal 5 waardevolle panden op. Er zijn 3 grote bouw-/renovatieprojecten (Museumplein, Bedding locatie, Geels locatie) in het centrum.

In 2019 e.v. wordt het Kuiperplein heringericht en de verkeersring en distributieroutes aangepast (betreffende de Marktstraat, Telefoonweg e.a.). Ook zijn er initiatieven tot herinrichting/verbetering van het Museumplein, het Bevrijdingsplein/Arnhemseweg en het Raadhuisplein.

Budget 2017 en 2018

Voor 2018 is € 660.000 budget nodig, te weten:
▪   Wegens succes verlengd en uitgebreid voor 2018 (-2021): € 50.000 per jaar voor gevelverbeteringen.
▪   € 60.000 voor evenementen.

▪   € 250.000 voor kleine projecten (I-beacons, amateurtheater / kunstenaarscafé, promotie-/marketing, steegjes en straatjes, fietsenstalling).

▪   € 300.000 voor ambtelijke proces-, ontwerp- en uitvoeringsbegeleiding.

Indien wordt besloten tot verplaatsing van Cultura worden de daarvoor benodigde middelen ter afweging en besluitvorming voorgelegd.