MPG lite 2017
Tussenrapportage Meerjarenperspectief Grondexploitaties 2017

Inhoudsopgave

Samenvatting   153
1.   Inleiding   156
2.   Ontwikkelingen 2017   157
  2.1   Ontwikkeling van de markt   157
  2.2   Voortgang programma   157
  2.3   Voortgang financieel   159
  2.4   Ontwikkeling beleid en regelgeving   159
3.   Financiële resultaten   161
  3.1   Autonome ontwikkelingen   161
  3.2   Overige ontwikkelingen   163
4.   Risico's   164
5.   Voorziening en resultaat grondbedrijf   165
  5.1   Voorziening Negatieve Plannen   165
  5.2   Resultaat 2017   165

Bijlagen
  Bijlage 1  -  Realisatie kosten en opbrengsten eerste helft 2017   168
  Bijlage 2  -  Actualisatie planresultaten   169
  Bijlage 3  -  Actualisatie risico's   170
  Bijlage 4  -  Voorziening Negatieve Plannen   171