bedragen x € 1.000

Projectresultaten woningbouw (programma 5 - RO)

Saldo NCW 2017

Actuele aanpassingen

Saldo NCW MPG 2017 lite

G11810

 VP AZO- terrein moskee 

-152

16

-136

G11811

 VP AZO-terrein-woningbouw 

-29

0

-29

G129xx

 VP Kazerneterreinen 

-15.342

-345

-15.687

G12950

VP Kazerneterreinen Maurits WFC

-10.058

0

-10.058

G15200

VP Soma terrein

101

0

101

G24830

VP Kop van de Parkweg

-7.179

0

-7.179

G10600

Amsterdamseweg

1.329

0

1.329

G10900

Kraatsweg Ede

383

0

383

G13010

Valley Center

510

0

510

G15100

Peppelensteeg - Sport

-510

0

-510

G2021x

Kernhem - Vlek B

9.038

0

9.038

G20220

Kernhem Noord

1.883

0

1.883

G2290x

Reehorsterweg - Noord

-3.586

-854

-4.440

G24010

Bospoort - Ontw. Paasberg en Aralter.

-929

0

-929

G242xx

Het Nieuwe Landgoed

-9.983

0

-9.983

G24400

Veldhuizen A - Herstructurering

-3.782

362

-3.420

G25500

Veenderweg - Ganzeweide

62

0

62

G25700

Kernhem Meander

551

0

551

G32700

Bennekom - Kochlaan

-217

0

-217

G40320

Lunteren - De Hul (verspreid)

108

0

108

G50800

Harskamp - Smachtenburgerweg

794

0

794

G50900

Harskamp - Kraatsweg

450

0

450

G61000

Veldjesgraaf II, Ederveen

1.255

0

1.255

G708xx

Wekerom - West

-955

0

-955

G80700

Otterlo - Dries, Weversteeg, Onderlangs

11

0

11

Totaal projecten wonen

-36.247

-821

-37.068

Projectresultaten bedrijventerrein (programma 4 - E&M)

Saldo NCW 2017

Actuele aanpassingen

Saldo NCW MPG 2017 lite

G12310

Bedrijventerrein De Vallei Bouwkavel

2.004

0

2.004

G132xx

BT A12

-12.414

0

-12.414

G25000

Kievitsmeent - West

2.152

0

2.152

G50700

Harskamp - Uitbr. bedrijventerrein

-839

0

-839

G71000

Wekerom - Bedrijventerrein Het Laar

1.744

186

1.930

Totaal projecten bedrijven

-7.353

186

-7.167

Projectresultaten overig

Saldo NCW 2017

Actuele aanpassingen

Saldo NCW MPG 2017 lite

Programmering

programmering woningbouw

-1.445

616

-829

Rente

Aanpassing rente van 2,50% naar 2,66%

0

-324

-324

BRM_WRM

prijscorrectie werken

0

-949

-949

Totaal projecten overig

-1.445

-657

-2.102

Totaal Portefeuille Grondzaken

-45.045

-1.292

-46.337

Netto contante waarde per 1 januari 2017