De verwachting van de som van de resultaten van de projecten in het MPG 2017 was € 45,0 miljoen negatief. We zien een gunstig effect op de opbrengsten, maar door de onderstaande ontwikkelingen verwachten we dat het resultaat ten opzichte van het MPG 2017 (onderdeel jaarrekening 2016) voor de portefeuille Grondzaken met € 1,3 miljoen afneemt. Een overzicht van de wijzigingen is opgenomen als bijlage 2. Het toekomstige resultaat van de projecten wordt dan € 46,3 miljoen negatief.