Op de woningmarkt is de verhouding tussen de vraag en het aanbod aan het kantelen. In Ede is het aantal transacties in de bestaande markt ten opzichte van een jaar geleden met 7% verder gestegen. De gemiddelde tijd dat een woning te koop staat is gedaald van 121 naar 79 dagen. Ten opzichte van een jaar geleden is in Ede de gemiddelde verkoopprijs van bestaande woningen met 3,4% gestegen. Dit is aanzienlijk minder dan het landelijke gemiddelde van 9% (bron: NVM Transactiecijfers 2e kwartaal 2017).


(roze balken = medio jaar; blauwe balken = tussenliggende kwartalen)

Voor de ontwikkeling van de bedrijfsterreinen is het algemene economische klimaat van Nederland van belang. De Nederlandse economie klimt verder uit het dal. Dit jaar wordt een groei verwacht van 2,4%, gevolgd door een groeiverwachting van 2,0% in 2018.

In het MPG 2017 was uitgegaan van een voortzetting van het voorzichtig marktherstel. De marktontwikkeling ligt dus in lijn met onze prognoses in het MPG 2017. Bij de voorstellen voor de vaststelling van de uitgangspunten voor het MPG 2018 en de grondprijzen voor 2018 worden de effecten van de marktontwikkeling opnieuw bekeken en waar nodig herzien. Deze documenten worden in december ter vaststelling aan u voorgelegd.