bedragen x € 1

Mutaties voorziening negatieve plannen (programma 4 E&M)

Noodzakelijk

Gereserveerd

Toevoeging

G12950

VP Kazerneterreinen Maurits WFC

-10.058.000

-10.058.000

0

G132xx

BT A12

-12.414.000

-12.414.000

0

G50700

Harskamp - Uitbreiding bedrijventerrein

-839.000

-839.000

0

Totaal VNP programma 4

-23.311.000

-23.311.000

Mutaties voorziening negatieve plannen (programma 5 - RO)

Noodzakelijk

Gereserveerd

Toevoeging

G11810

VP AZO-terrein moskee

-136.000

-152.000

-16.000

G11811

VP AZO-terrein-woningbouw

-29.000

-29.000

0

G129xx

VP Kazerneterreinen

-15.687.000

-15.342.000

345.000

G15100

Peppelensteeg - Sport

-510.000

-510.000

0

G2290x

Reehorsterweg - Noord

-4.440.000

-3.586.000

854.000

G24010

Bospoort - Ontwikkeling Paasberg en Aralt.

-929.000

-929.000

0

G242xx

Het Nieuwe Landgoed

-9.983.000

-9.983.000

0

G24400

Veldhuizen A - Herstructurering

-3.420.000

-3.782.000

-362.000

G24830

VP Kop van de Parkweg

-7.179.000

-7.179.000

0

G32700

Bennekom - Kochlaan

-217.000

-217.000

0

G708xx

Wekerom - West

-955.000

-955.000

0

Programmering

Correctie programmering woningen

-829.000

-1.445.000

-616.000

Rente neg.

Aanpassing rente van 2,50% naar 2,66%

-271.423

0

271.423

Gasloos neg.

Gasloos bouwen

PM 

0

PM

BRM_WRM neg.

Prijscorrectie werken

-542.000

0

542.000

Totaal VNP programma 5

-45.127.423

-44.109.000

1.018.423

Totaal VNP programma's 4 en 5

-68.438.423

-67.420.000

1.018.423