Kaderstelling

Het wettelijke kader voor deze paragraaf is te vinden in artikel 212 van de Gemeentewet. Op basis hiervan is in Ede de Financiële Beheersverordening opgesteld. Eind 2016 heeft de gemeenteraad de geactualiseerde Financiële Beheersverordening vastgesteld. Het besluit om de programma's in de programmabegroting anders in te delen moest nog worden verwerkt in deze Beheersverordening. Deze actualisatie is in 2017 vastgesteld door de gemeenteraad. De programmabegroting en daarmee deze paragraaf bedrijfsvoering zijn volgens deze actuele verordening opgesteld.