Het veiligheidsbeleid van de gemeente Ede zoals neergelegd in het  Integraal Veiligheidsplan 2015-2018 'Samen sterker' wordt in 2018 geëvalueerd. Hierbij wordt gekeken of de aanpak van de afgelopen jaren effectief is geweest.
Aan de hand van de evaluatie wordt een nieuw Integraal Veiligheidsplan opgesteld voor de periode 2018-2021. Uiteraard wordt ook rekening gehouden met recente en mogelijke toekomstige ontwikkelingen op veiligheidsgebied. Veiligheid heeft tegenwoordig een grensoverschrijdend karakter, daarom is samenwerking met andere gemeenten wenselijk en worden regionale elementen in het beleid meegenomen. Dit kenmerkt zich door een intensieve samenwerking  tussen 79 gemeenten in Oost-Nederland. Het veiligheidsbeleid heeft aandacht voor preventie. Veiligheid wordt bevorderd door een inclusieve maatschappij, waarin cohesie tussen mensen en bevolkingsgroepen wordt gestimuleerd. Daarom is samenhang met andere beleidsvelden, bijvoorbeeld op sociaal gebied dan ook een randvoorwaarde voor een goed veiligheidsbeleid. Uiteraard wordt de samenwerking met de verschillende ketenpartners die zich bezighouden met veiligheid en criminaliteitsbestrijding voortgezet. De gemeente behoudt hierbij haar coördineerde rol en zal zo nodig als trekker fungeren bij complexe veiligheidsvraagstukken. Ontwikkelingen op veiligheidsgebied wordt blijvend gemonitord, zodat flexibel geacteerd kan worden.