Indicatoren

IndicatorRealisatieStreefwaardeToelichting
2014201520162017
Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over publieke dienstverlening72-6275

Indicator wordt eens in de twee jaar gemeten

Percentage Edenaren dat (zeer) tevreden is over gemeentelijke informatievoorziening--65

Indicator wordt eens in de twee jaar gemeten

Personeelsformatie6,26,46,6

Depla-indicator. Fte per 1.000 inwoners

Personeelsbezetting6,26,06,4

Depla-indicator. Fte per 1.000 inwoners

Kosten ambtelijk apparaat576495554

Depla-indicator. Kosten per inwoner in euro's

Kosten externe inhuur14,020,717,9

Depla-indicator. Kosten als percentage van totale loonsom en totale kosten inhuur externen

Overheadkosten33,427,228,2

Depla-indicator. Percentage van totale lasten. Realisatie op basis Vensters voor bedrijfsvoering

Percentage vastgoed objecten99100%

Met minimaal niveau 3 planmatig onderhoudskwaliteit op de totale portefeuille Maatschappelijke Vastgoed

Rapportcijfer digitale dienstverlening7,1-6,77