Indicatoren

IndicatorRealisatieStreefwaardeToelichting
2014201520162017
Percentage inwoners dat niet sport43

Percentages afkomstig uit Inwoners aan het woord. KING geeft alleen voor 2014 een percentage: 51% (bron: RIVM). Zie ook Depla-indicator 'Percentage niet-wekelijkse sporters'.

Percentage Edenaren dat cultuuraanbod voldoende vindt69-6470
Percentage Edenaren dat voldoet aan de beweegnorm41-4945
Woonaantrekkelijkheid Ede27242122

Rangnummering woonaantrekkelijkheidsindex (Atlas voor gemeenten): hoe lager des te aantrekkelijker

Sociale cohesie-6,3-

Schaalscore op 10-puntsschaal die is opgebouwd uit vier stellingen over sociale samenhang in de buurt

Percentage inwoners dat sport in clubverband26-2935
Deelname aantal scholen aan cultuureducatie13121217

Het betreft de schooljaren 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016

Percentage inwoners dat een positief beeld heeft van de gemeente Ede (als gebied)72-65