Wat willen we bereiken?

Onderwijshuisvesting

Doel
Leerlingen in Ede kunnen gebruik maken van een aanbod van onderwijsvoorzieningen dat minimaal voldoet aan de wettelijke eisen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Onderwijshuisvesting

  1. Starten renovatie in het scholencomplex Maandereng ten behoeve van de ontwikkeling van een Kindcentrum.
  2. Renovatie-/vervangingsprojecten de SmdB Ruitenbeek en de SmdB De Kraats.
  3. Verdere uitwerking van plannen voor vervangende nieuwbouw in Ederveen, gericht op nieuwbouw in 2019, te beginnen met de Calvijnschool.
  4. Afhankelijk van besluitvorming door CNS naar de mogelijkheden om de Oranje Nassau in Oud Zuid te verhuizen naar de ENKA, gaan wij in samenwerking met het schoolbestuur en eigenaar Boei een bouwplan ontwikkelen.