Wat willen we bereiken?

Sport

Doel
Meer inwoners in Ede sporten en bewegen voor vitaliteit en contact.

Subdoelen
▪   Meer inwoners voldoen aan de beweegnorm.
▪   Hogere deelname aan sportverenigingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Sport

Sportfaciliteiten

1.   Opening Topsporthal Van der Knaaphal.
2.   Renovatie gymlokalen en kunstgrasvelden.
3.   Revitalisatie zwembad De Peppel.

Sportontwikkeling
Uitwerking Open Sportparken.