Wat willen we bereiken?

Cultuur

Doel
Kunst en cultuur in Ede worden zichtbaarder doordat de mogelijkheden voor nieuwe initiatieven groter en bestaande initiatieven en organisaties bekender worden.

Subdoelen
▪   Alle kinderen maken kennis met en krijgen een basis van alle cultuurvormen.
▪   Het verhaal van Ede wordt verteld: cultuur is verbonden met Edese identiteit.
▪   Inwoners en bezoekers komen meer met elkaar in contact via kunst en cultuur. Dit versterkt de sociale cohesie en sociale kracht van Ede.
▪   Het verbeteren van het cultureel ondernemersklimaat door middel van instandhouding van de culturele basisinfrastructuur en het mogelijk maken van innovatie. Deze dragen bij aan het versterken van de economische kracht van Ede.
▪   Versterken van de culturele uitstraling van Ede die bijdraagt aan het vergroten van de aantrekkelijkheid van Ede als woongemeente.
▪   Het vergroten van de cultuurhistorische aantrekkelijkheid van de gemeente Ede. Duurzaam behoud van ons cultureel erfgoed is van belang om aan huidige en toekomstige generaties het verhaal van de Edese geschiedenis te kunnen blijven vertellen.
▪   Monumentenzorg en archeologie zetten zich in om de specifieke cultuurhistorische kwaliteit in de gebouwde en natuurlijke leefomgeving te bereiken en te behouden, en de kennis hieromtrent te vergaren en te delen. Van belang is dat Edenaren steeds meer zelf (kunnen) bijdragen aan het behoud van hun erfgoed.

Erfgoed

Doel
De cultuurhistorische aantrekkelijkheid van de gemeente vergroten.

Subdoelen
▪   Cultureel erfgoed wordt beter en duurzaam behouden voor toekomstige generaties.
▪   Edese geschiedenis komt meer onder de aandacht van bewoners, recreanten en toeristen.
▪   De specifieke cultuurhistorische kwaliteiten van de gebouwde en natuurlijke leefomgeving verhogen.
▪   Meer kennis vergaren en delen op gebied van cultuurhistorie.
▪   Steeds meer Edenaren dragen bij aan erfgoedbehoud en -beleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Cultuur

Algemeen cultuurbeleid

1.   Uitbreiding van de leerlijnen cultuureducatie op de basisscholen.
2.   Ontwikkeling van een leerlijn 'burgerschap'.
3.   Het Cultuurfonds Ede is operationeel.
4.   Huisvesting van het militair erfgoed wordt gerealiseerd.
5.   Het erfgoedcentrum wordt gerealiseerd in Cultura.

Erfgoed

Algemeen erfgoedbeleid

1.   Implementatie erfgoedbeleid (2017 e.v.).