Indicatoren

IndicatorRealisatieStreefwaardeToelichting
2014201520162017
Percentage Edenaren dat minimaal een keer per week mantelzorg geeft19-20
Percentage mantelzorgers dat zich tamelijk of zwaar belast voelt11-12-
Aantal meldingen kindermishandeling en huiselijk geweld bij Veilig Thuis325 (63)349 (58)395 (60)

Tussen haakjes alleen meldingen kindermishandeling

Percentage Edenaren dat vrijwilligerswerk doet-47--
Percentage Edenaren dat zegt zich goed te kunnen redden92-89,2-

Zelfredzaamheid

Percentage 4-12 jarigen in het primair onderwijs waarvan de ouders een laag opleidingsniveau hebben11,911,911,0-

Depla-indicator. Het percentage leerlingen PO (4-12 jaar) op het totaal aantal leerlingen PO

Percentage doelgroepkinderen dat deelneemt aan programma's voor- en vroegschoolse educatie (vve)757576-100
Percentage jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar dat het onderwijs heeft verlaten zonder startkwalificatie in betreffend schooljaar12,010,110,0-

Depla-indicator

Percentage jongeren (15-22 jaar) dat tevreden is over het vrijetijdsaanbod in Ede-6965-
Aantal trajecten vroegsignalering op afwijkend en problematisch gedrag576250-
Percentage kinderen (12-19 jaar) dat overmatig alcohol drinkt4--

Dit wordt vierjaarlijks gemeten en hier is geen nieuwe informatie over beschikbaar

Percentage jongeren tussen de 18 en 23 jaar dat geen startkwalificatie heeft12,010,110,0-

Metingen worden per schooljaar verricht