▪   Bestuursakkoord Vitale Vakantieparken (2017)
▪   Gebiedsopgave Veluwe (Uitvoeringsprogramma 2017)   
▪   MPG, meerjarenprogramma grondexploitatie (2016)
▪   Nota Grondbeleid 2016   
▪   Nota Vertrouwen en verantwoordelijkheid, Beleid op Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (2017)
▪   Stadsvisie Ede-2030 (2017)
▪   Structuurvisie buitengebied (2011)
▪   Structuurvisies en bestemmingsplannen
▪   Uitvoeringsprogramma Buitengebied (2016)
▪   Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2015-2019 (2015)
▪   VOR, Visie Openbare Ruimte (2016)
▪   Visie op Recreatie en Toerisme gemeente Ede (in ontwikkeling)
▪   Warmtevisie Ede (2014)
▪   Woonvisie Ede 2030 inclusief Actieprogramma 2016-2018 (2015)