Indicatoren

IndicatorRealisatieStreefwaardeToelichting
2014201520162017
Demografische druk73,673,974,174,7

Depla-indicator. Percentage personen van 0 tot 19 jaar en 65 jaar of ouder ten opzichte van de beroepsbevolking (20-64 jaar)

Functiewisselingen buitengebied9108nnb

Aantal plannen in buitengebied waarbij woningen zijn gerealiseerd middels inzet van sloop van agrarische bebouwing

Aanleg natuur- en landschapsontwikkeling754ca. 33

Aantal hectare gerealiseerde nieuwe landschapselementen

Aantal actieve vrijwilligersgroepen Natuur & Landschap---33

Nieuwe indicator, eerste cijfers eind 2017

Oordeel dienstverlening ruimtelijke procedures (rapportcijfer)---nnb

Nieuwe indicator, eerste cijfers eind 2017

Oordeel toerist over toeristisch aanbod Ede--7,4

Indicator wordt vanaf 2016 driejaarlijks gemeten

Aantal gereed gemelde nieuwe woningen419617Minimaal 400

Depla-indicator. Omdat recentere cijfers ontbreken is gekozen om hier de indicator 'aantal gereed gemelde nieuwe woningen' op te nemen

Energiegebruik gebouwde omgeving (index 2010 = 100)94931,5% per jaar= 85 in 2020
Percentage brongescheiden huishoudelijk afval646364,575
Gerealiseerde bijdrage aan CO2 reductie als gevolg van afvalbeheer18.00017.90021.260

Aantal tonnen

Aantal toeristische overnachtingen (met betaling toeristenbelasting)1.104.3221.198.627

Berekening is gebaseerd op toeristenbelasting en forensenbelasting (overnachtingen door niet Edenaren in bezit van gemeubileerde woning, zoals stacaravan)

Percentage in Ede opgewekte duurzame energie5,65,720% in 2020
Percentage gerealiseerde goedkope woningen in de totale woningbouwproductie2648Minimaal 30