Naam indicator

Meting

Meting

Meting

Meting

Streef-

2014

2015

2016

2017

waarde

Percentage inwoners dat zich veilig voelt in de eigen buurt

-

82

-

83

Aantal (geregistreerde) vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte

5,0

4,9

4,8

Depla-indicator. Aantal per 1.000 inwoners

Aantal (geregistreerde) diefstallen uit woningen

4,3

3,4

4,2

5% daling

Depla-indicator. Aantal per 1.000 inwoners

Aantal (geregistreerde) geweldsmisdrijven

4,7

4,8

4,7

Depla-indicator. Aantal per 1.000 inwoners

Aantal harde kern jongeren (12-24 jaar)

1,6

-

-

Depla-indicator. Aantal per 10.000 inwoners

Percentage inwoners dat vaak overlast ervaart van omwonenden

-

4,2

-

Percentage inwoners dat vaak overlast ervaart van groepen jongeren

-

8,2

-

8

Aantal veelplegers

12

16

Personen (18 jaar of ouder) die over een periode van 5 jaar meer dan 10 misdrijven pleegden, waarvan tenminste één misdrijf in de laatste 12 maanden

Aantal meldingen bij de politie van overlast door verward/overspannen persoon

432

509

Percentage spoedeisende A1 ritten ambulance die binnen de normtijd van 15 minuten ter plaatse is

95

95

95

95

De norm geldt voor het jaarlijks gemiddelde over de hele VGGM-regio, het percentage sluit hierop aan

Percentage ritten waarin de brandweer in spoedeisende gevallen voldoet aan de wettelijke opkomsttijd

64

59

80