Indicatoren

IndicatorRealisatieStreefwaardeToelichting
2014201520162017
Oordeel Edenaren leefbaarheid in de buurt7,47,5--7,5

Rapportcijfer dat inwoners geven voor de leefbaarheid van hun buurt

Oordeel Edenaren fysieke kwaliteit van de leefomgeving (schaalscore)-5,9--

De schaalscore loopt van 0 tot 10. Hoe hoger de score, hoe gunstiger. De schaalscore is een samengestelde score op basis van de volgende stellingen:

Het niveau van onderhoud van de openbare ruimteIets boven basisIets boven basisIets boven basis-Basis

IBOR-niveau

Percentage Edenaren dat zich actief inzet om de eigen buurt te verbeteren-20--