Wat willen we bereiken?

 

Economische ontwikkeling

Doel
Bevorderen van voldoende en gevarieerde werkgelegenheid.

Subdoelen
▪   Behoud en toename van bedrijven en werkgelegenheid in Ede.
▪   Toename werkgelegenheid, innovatieve bedrijven en kennisinstellingen in de (agro)foodsector en vergelijkbare keten.
▪   Een toekomstbestendige en aantrekkelijke toeristische infrastructuur.
▪   Een toekomstbestendige en aantrekkelijke centrum- en detailhandelsstructuur.

Wat gaan we daarvoor doen?

Economische ontwikkeling

1.   Opstellen Marketing en Acquisitieplan Food & Businesspark
2.   Uitvoeren revitaliseringsscan
3.   Opstellen regionale Kantorenvisie
4.   Uitvoeren retailvisie