Wat willen we bereiken?

 
Uitgifte bedrijfslocaties
Doel
Voorzien in voldoende nieuw bedrijventerrein en behoud kwaliteit van bestaande locaties.

Subdoelen
▪   Toename van de verkoop van bedrijventerreinen.

Regionale arbeidsmarkt
Doel
Tot stand brengen van een goed werkende arbeidsmarktregio.

Subdoelen
▪   Effectieve dienstverlening via het werkgeversservicepunt rondom personeelsvraagstukken
▪   Verstevigen van de triple helix samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

  ▪      Zo veel mogelijk mensen zo regulier mogelijk aan de slag.

Wat gaan we daarvoor doen?

Uitgifte bedrijfslocaties

1.   Actief benaderen van de markt
2.   Verkoopproces begeleiden

Regionale arbeidsmarkt
1.   Doorontwikkeling Werkgeversservicepunt
2.   Uitvoering geven aan de regionale arbeidsmarktagenda van de STAM-tafel