Wat willen we bereiken?

 
Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
Doel
Optimalisatie bereikbaarheid en verkeersveiligheid Ede.

Subdoelen
▪   Een toekomstbestendige bereikbaarheid voor alle vormen van vervoer.
▪   Behoud verkeersveiligheid en een verkeersveilige infrastructuur.
▪   Het gebruik van duurzame vervoersmiddelen.
▪   Een gastvrij en klantvriendelijk parkeerklimaat.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bereikbaarheid en verkeersveiligheid

1.   Uitvoeren plannen uit UVV 2018.
2.   Uitvoeren plannen uit Fietsplan (scenario Fietsstad) waarvoor budget beschikbaar is gesteld.
3.   Uitvoeren van een parkeervisie met onder andere aandacht voor de interne parkeerorganisatie, de digitaliseringsprocessen en het onderzoek naar de mogelijke overname van twee Q-Park parkeergarages.
4.   Fietsvoorzieningen Westzoom Lunteren inclusief kruispunten met Postweg en Klomperweg.
5.   Onderzoek verkeersstructuur Ede-West.