Wat willen we bereiken?

 
Dienstverlening
Doel

Optimaliseren van de publieke dienstverlening aan en communicatie met de inwoners.

Subdoelen
▪   Inwoners zijn tevreden over de publieke dienstverlening.
▪   Goede, heldere en tijdige informatievoorziening aan de klant (intern en extern).
▪   Waarborgen van goed voorbereide verkiezingen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Dienstverlening

1.   Via alle kanalen krijgen burgers en bedrijven dezelfde informatie, waarbij waar mogelijk steeds meer sturing plaatsvindt naar het digitale kanaal.
2.   Verbeteren van de informatie uitwisseling tussen de frontoffice en backoffice (ketenoptimalisatie).

3.   De gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 organiseren.