Wat willen we bereiken?

 
Algemene middelen
Doel

Het waarborgen van een solide financiële positie van de gemeente.

Subdoelen
▪   Een in evenwicht verkerende begroting.
▪   Een begroting met voldoende weerbaarheid en wendbaarheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Algemene middelen

1.   We zorgen voor de producten uit de P&C-cyclus, waaronder het nieuwe Convenant in 2018.
2.   We volgen de ontwikkelingen in de Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds, analyseren en duiden deze en vertalen die naar het gemeentelijk beleid.
3.   Herziening nota Lokale Heffingen.