Wat willen we bereiken?

 

Vastgoed
Doel
Het tegen kostendekkende tarieven beschikbaar stellen van vastgoed voor organisaties die met hun activiteiten het beleid van de gemeente ondersteunen.

Subdoelen
▪   Een passende technische kwaliteit van het vastgoedbezit waarborgen.
▪   Een sluitende vastgoedexploitatie realiseren.
▪   Tevreden klanten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Vastgoed

1.   Planmatig onderhoud in regie weg te zetten.
2.   Opleveren eerste portefeuilleplannen met als doel strategische sturing voor het maatschappelijk vastgoed.

3.   Voortzetting professionalisering van de vastgoedadministratie.