Wat willen we bereiken?

 
Werk en participatie
Vanaf 1 januari 2018 is Werkkracht Ede BV voor de gemeente Ede verantwoordelijk voor de uitvoering Participatiewet. Uitgangspunt bij de uitvoering is 'iedereen heeft kans op werk tenzij ….'.
Doel
Zoveel mogelijk mensen werken in een zo regulier mogelijke werkomgeving of participeren op een andere wijze in de Edese samenleving.

Wat gaan we daarvoor doen?

Werk en participatie
Het uitvoeren van plannen zoals beschreven in het projectplan ‘Integratie statushouders Ede’.