Beleid

Het beleid is dat de opbrengst van de heffingen gecorrigeerd wordt voor inflatie. Voor 2018 betreft dit een inflatiecorrectie van 2%.

Op 29 juni 2017 heeft u het 'Gemeentelijk Rioleringsplan Ede 2018-2022, Verbindend Water' vastgesteld. De rioolheffing voor 2018 is 7% lager dan het tarief voor 2017. Tevens is besloten om gedurende de planperiode 2018-2022 de rioolheffing op een gelijk niveau te handhaven. De tarieven worden in deze periode niet gecorrigeerd voor inflatie. De heffingsgrondslagen zijn onveranderd gebleven.

In oktober 2016 heeft u nieuw afvalbeleid vastgesteld. Dit moet zorgen voor meer gescheiden inzameling van grondstoffen en minder restafval. Onderdeel van dat besluit is om met ingang van 1 januari 2018 een tarief per aanbieding voor restafval op basis van volume-frequentie in te voeren. De afvalstoffenheffing is opgebouwd uit een vast en variabel tarief. Het variabele tarief wordt bepaald aan de hand van het aantal keer dat een restafvalkliko is aangeboden of een verzamelcontainer is gebruikt. Het tarief van de restafvalkliko en het gebruik van de verzamelcontainer is gebaseerd op een vast bedrag per liter (€ 0,03 per liter).