Lokale belastingdruk en kwijtscheldingsbeleid

De belangrijkste heffingen voor een huishouden zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Heffingen voor een huishouden

Begroting
2018

Begroting
2017

OZB

Woningen (eigenaren)

0,1091%

0,1113%

Niet woningen (eigenaren)

0,2143%

0,2120%

Niet woningen (gebruikers)

0,1712%

0,1694%

Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishouden

198,00 *

201,60

Meerpersoonshuishouden

223,20 *

248,52

Rioolheffing

Eigenaar pand

103,20

111,05

Gebruiker pand

51,48

55,44

*   deze bedragen zijn gebaseerd op een inschatting van het aanbiedgedrag van een gemiddeld één- of meerpersoonshuishouden en het raadsbesluit tarievenblad afvalstoffenheffing 2018.

Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) meet jaarlijks de lokale lastendruk van de Nederlandse gemeenten. De indicator ‘woonlasten meerpersoonshuishouden’ geeft inzicht in de ontwikkeling van de Edese woonlasten in relatie tot die van de overige gemeenten. De indicator bestaat uit de OZB, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Inwoners van Ede komen in aanmerking voor kwijtschelding wanneer zij een inkomen en/of vermogen hebben die niet hoger is dan de (landelijk) vastgestelde norm die de gemeente hiervoor mag hanteren. De hoogte van de inkomensnorm is afhankelijk van de burgerlijke staat en is vergelijkbaar met het bijstandsniveau. De vermogensnorm voor de kwijtschelding is voor een alleenstaande € 1.150 en voor een gezin ongeveer € 1.500. In de begroting houdt de gemeente rekening met een bedrag van € 0,46 miljoen aan kwijtscheldingen.