Rentevisie

De ontwikkeling van de rentepercentages wordt nauwlettend gevolgd via de periodieke rentevisie. We zien dat de economie in algemene zin groeit. De huizenmarkt trekt aan en het consumentenvertrouwen neemt toe. De Europese Centrale Bank is zijn opkoopprogramma aan het afbouwen. Aanwijzingen voor een hogere rente. Tegelijkertijd leidt het beleid van de ECB nog niet tot het gewenste effect. Kortom, tegenstrijdige signalen die ons er toe aanzetten om rekening te houden met een voorzichtige stijging van de rente.

Omschrijving

Rekening
2015

Rekening
2016

Begroting
2017

Begroting
2018

Korte rente (geldmarkt: financiering tot 1 jaar) – 3 maands

-0,07 %

-0,24 %

0,00 %

0,25 %

Lange rente (kapitaalmarkt: financiering ≥ één jaar)

1,160 %

0,89 %

1,25 %

1,50 %