Ontwikkeling renterisiconorm

De renterisiconorm is een hulpmiddel bij het beheersen van de renterisico’s op de vaste schuld (langer dan één jaar), door de tijdstippen van renteherzieningen te spreiden. De norm is dat er maximaal 20% van de vaste schuld aan het begin van een jaar voor renteherziening in aanmerking mag komen. Het verschil tussen deze 20% van de vaste schuld en het werkelijke bedrag is de ‘ruimte’ die beschikbaar is.
     bedragen x € 1.000.000

Overzicht renterisico's vaste schuld

2018

2019

2020

2021

1   Renteherzieningen

3

9

3

2

2   Aflossingen

10

34

8

68

3    Renterisico (1+2)

13

43

11

70

4   Renterisico (20% begrotingstotaal)

62

63

65

63

5   Ruimte onder de renterisiconorm

49

20

54

-7

De fluctuaties in de aflossingen in 2019 en 2021 worden veroorzaakt door de aflossingen van een tweetal leningen van € 25 miljoen respectievelijk € 60 miljoen. Dit vindt tevens zijn weerslag in de renterisiconorm.